Product SiteDocumentation Site

Fedora 11

Szybki przewodnik po instalacji

Pobieranie i instalowanie Fedory 11 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów

Fedora Documentation Project

Red Hat Engineering Content Services

Fedora Documentation Project

Redakcja:

Rüdiger Landmann

Red Hat Engineering Content Services

Informacja Prawna

Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Abstrakt
Ten dokument pokazuje, jak pobrać i zainstalować Fedorę. Nie obejmuje każdej możliwej sytuacji, ale opisuje kroki działające w większości sytuacji na najczęściej używanym sprzęcie.

1. Wstęp
2. Wymagania
3. Pobierz plik obrazu Live CD Fedory
4. Nagraj plik obrazu na płycie CD
5. Uruchom komputer z płyty CD
6. Zaloguj się do systemu Fedora Live
7. Witaj w Fedorze
8. Language Selection
9. Keyboard Configuration
10. Inicjowanie dysku twardego
11. Aktualizowanie istniejącego systemu
12. Konfiguracja sieci
13. Wybór strefy czasowej
14. Ustaw hasło roota
15. Ustawienia partycjonowania dysku
16. Zapisz zmiany na dysku
17. Konfiguracja programu startowego
18. Package Group Selection
19. Instalowanie pakietów
20. Narzędzie pierwszego uruchomienia
21. Umowa licencyjna
22. Użytkownik systemowy
23. Data i czas
24. Profil sprzętu
25. Instalacja została zakończona
26. Opinie są mile widziane
A. Package Group Selection
A.1. Dostosowywanie wyboru oprogramowania
B. Historia wersji

1. Wstęp

This guide shows you how to download a Fedora 11 live CD image, burn this image to a disc, and use this disc to install Fedora 11 on a typical desktop or notebook computer. This guide is not a complete description of the installation process and all its options — for greater detail, refer to the Fedora 11 Installation Guide, available from http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/.

2. Wymagania

Aby utworzyć Live CD Fedory, potrzebujesz:
 • szerokopasmowe połączenie z Internetem.
 • komputer z nagrywarką płyt CD lub DVD.
 • oprogramowane umożliwiające tworzenie płyt CD z pliku obrazu.
 • czystą, nagrywalną płytę CD.
If you do not have a fast Internet connection, or if you have a problem creating boot media, downloading may not be an option. Fedora DVD and CD distribution media is available from a number of online sources around the world at a minimal cost. Use your favorite Web search engine to locate a vendor, or refer to http://fedoraproject.org/wiki/Distribution.
The computer on which you intend to install Fedora 11 from the live CD should have:
 • a CD or DVD drive, and the capability to boot from this drive.
 • a 400 MHz processor or faster
 • at least 256 MB of memory (RAM)
 • at least 10 GB of permanent storage (hard drive) space.
These specifications represent a bare minumum to use Fedora in graphical mode. Almost any laptop or desktop computer manufactured during the past ten years will meet these requirements. For more details of the hardware requirements for Fedora 11, refer to the Fedora 11 Release Notes, available from http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f11/.
If your computer does not have a CD or DVD drive, or is not capable of booting from this drive, then you might be able to install Fedora from a USB storage device such as a USB flash drive. Refer to the liveusb-creator page at https://fedorahosted.org/liveusb-creator/ for instructions.

Posiadasz już Fedorę 11 na płycie CD, DVD lub nośniku USB?

If you already have Fedora 11 on CD, DVD, or live USB media, you can still use this guide, because many steps will be similar. Skip ahead to Sekcja 5, „Uruchom komputer z płyty CD”, then
 • kontynuuj wykonywanie instrukcji w kolejności, jeśli posiadasz Fedorę 11 na Live CD lub urządzeniu Live USB.
 • skip ahead to Sekcja 7, „Witaj w Fedorze” if you have a Fedora 11 DVD or set of six CDs.

3. Pobierz plik obrazu Live CD Fedory

The image file for the Fedora 11 live CD is available from http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/11/Live/i686/Fedora-11-i686-Live.iso. Download and save this file to your computer.

4. Nagraj plik obrazu na płycie CD

Dokładny proces tworzenia płyty CD z pliku obrazu znacznie różni się w zależności od komputera, systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania do nagrywania płyt. Użyj tej procedury jako ogólnego przewodnika. Możesz ominąć niektóre kroki na swoim komputerze lub wykonać je w innej kolejności od opisanej poniżej.
Upewnij się, że oprogramowanie do nagrywania płyt ma możliwość nagrywania płyt z plików obrazów. Mimo, że tak jest z większością oprogramowania, istnieją wyjątki.
In particular, note that the CD burning feature built into Windows XP and Windows Vista cannot burn CDs from images and that earlier Windows operating systems did not have any CD burning capability installed by default. Therefore, if your computer has a Windows operating system installed on it, you need a separate piece of software for this task. Examples of popular CD burning software for Windows that you might already have on your computer include Nero Burning ROM and Roxio Creator. If you use a Windows operating system on your computer and do not have disc burning software installed (or you are not sure that the software can burn discs from image files) InfraRecorder is a suitable alternative available from http://www.infrarecorder.org/, and is free and open-source.
Oprogramowanie Narzędzie do obsługi dysków domyślnie zainstalowane w Mac OS X na komputerach Apple posiada już wbudowaną możliwość nagrywania płyt CD z obrazów. Większość szeroko używanego oprogramowania do nagrywania płyt CD dla Linuksa, takie jak Brasero i K3b, także mają taką możliwość.
 1. Insert a blank, writeable CD into your computer's CD or DVD burner. On some computers, a window opens and displays various options when you insert the disc. If you see a window like this, look for an option to launch your chosen disc burning program. If you do not see an option like this, close the window and launch the program manually.
 2. Uruchom program do nagrywania płyt. Na niektórych komputerach można to zrobić przez naciśnięcie prawym przyciskiem (lub klawiszem Control) na pliku obrazu i wybieraniu opcji menu z etykietą taką jak Skopiuj obraz na płytę CD lub Skopiuj obraz CD lub DVD. Inne komputery mogą dostarczać opcję menu uruchomienia wybranego programu do nagrywania płyt, bezpośrednio lub za pomocą opcji takiej jak Otwórz za pomocą. Jeśli żadna z tych opcji nie jest dostępna na komputerze, uruchom program za pomocą ikony na pulpicie lub w menu aplikacji, takiej jak menu Start w systemach operacyjnych Windows lub w folderze Aplikacje Maca.
 3. W programie do nagrywania płyt wybierz opcję nagrywania płyty Cd z pliku obrazu. Na przykład w Nero Burning ROM ta opcja nazywa się Nagraj obraz i jest położona w menu Plik.
  Zauważ, że można pominąć ten krok używając części oprogramowania do nagrywania płyt CD, na przykład Narzędzie do obsługi dysków w Mac OS X go nie wymaga.
 4. Znajdź plik obrazu Live CD Fedory, który poprzednio pobrałeś i wybierz go do nagrania.
 5. Naciśnij przycisk, który rozpoczyna proces nagrywania.

Sprawdź płytę CD

Po zakończeniu procesu nagrywania, przejdź do płyty CD i sprawdź jej zawartość. Jeśli poprawnie nagrano płytę, powinna zawierać liczne pliki i foldery, w tym GPL, README, LiveOS, EFI i isolinux. Jeśli widzisz tylko jeden plik o nazwie Fedora-11-i686-Live.iso, nagrano sam plik obrazu na płytę CD, zamiast nagrania płyty CD z pliku obrazu. W takim przypadku nie możesz użyj tej płyty i musisz spróbować ponownie.

5. Uruchom komputer z płyty CD

Włącz komputer, włóż płytę Live CD Fedory 11 do napędu CD lub DVD i uruchom go ponownie z tą płytą w napędzie. W najlepszym przypadku powinieneś zobaczyć ekran startowy Fedory i dziesięciosekundowe odliczanie:
Ekran startowy Live CD Fedory
Ekran startowy wyświetla licznik.
Rysunek 1. Ekran startowy Live CD Fedory

Jeśli nie widzisz tego ekranu, musisz ręcznie wybrać opcję, aby uruchomić komputer z płyty CD. Włącz komputer i przyjrzyj się początkowemu ekranowi BIOS-u. Zaczekaj na tekst, który wskaże klawisz, jakiego powinieneś użyć, aby przejść do:
 • menu startowego lub
 • narzędzia ustawiania BIOS-u
The boot menu option is preferable. If you cannot see such a prompt, consult your manufacturer's documentation for your computer system, motherboard, or mainboard for the correct keystroke. On many systems, the required key will be F12, F2, F1, Esc, or Delete.

6. Zaloguj się do systemu Fedora Live

Po dziesięciosekundowym odliczaniu komputer wczyta system Live Fedory i przedstawi ekran logowania:
Ekran logowania systemu Fedora Live
Ekran logowania systemu Live Fedory. Pasek menu zawierający menu języka i układu klawiatury pojawia się na dole. Okno dialogowe na środku ekranu zawiera przycisk Zaloguj się.
Rysunek 2. Ekran logowania systemu Fedora Live

 1. Naciśnij na menu na szarym pasku na dole ekranu, aby wybrać język i układ klawiatury.
 2. Naciśnij przycisk Zaloguj się. Zostanie wczytany pulpit systemu Live Fedory.
Pulpit systemu Live Fedory składa się z pasków menu na górze i dole ekranu plus ikony na pulpicie. Naciśnij dwa razy na ikonę o nazwie Zainstaluj na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
Pulpit systemu Fedora Live
The desktop of the Fedora live system. There are menu bars at the top and bottom of the screen, and the icons Computer, liveuser's Home, Trash, and Install to Hard Drive on the desktop itself.
Rysunek 3. Pulpit systemu Fedora Live

7. Witaj w Fedorze

Ekran Powitania nie wymaga żadnego działania.
Witaj w Fedorze 11
Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.

8. Language Selection

Using your mouse, select a language to use for the installation (refer to Rysunek 4, „Language Selection”).
Wybrany język będzie domyślnym językiem systemu operacyjnego po instalacji. Wybranie odpowiedniego języka pomaga później także w ustaleniu konfiguracji strefy czasowej. Program instalacyjny spróbuje określić odpowiednią strefę w oparciu o dane z tego ekranu.
Language Selection
Ekran wyboru języka.
Rysunek 4. Language Selection

Po wybraniu odpowiedniego języka naciśnij Dalej, aby kontynuować.

9. Keyboard Configuration

Używając myszy, wybierz poprawny typ układu (na przykład polski) dla klawiatury, który chciałbyś używać w trakcie instalacji i po niej (zobacz rysunek poniżej).
Po dokonaniu wyboru naciśnij Dalej, aby kontynuować.
Keyboard Configuration
Ekran konfiguracji klawiatury
Rysunek 5. Keyboard Configuration

10. Inicjowanie dysku twardego

Jeśli na istniejących dyskach twardych nie zostaną znalezione żadne czytelne tablice partycji, program instalacyjny zażąda zainicjowania dysku twardego. Te działanie spowoduje, że wszystkie istniejące dane na dysku twardym będą nieczytelne. Jeśli system posiada zupełnie nowy dysk twardy bez zainstalowanego żadnego systemu operacyjne lub usunięto z niego wszystkie partycje, naciśnij Ponownie zainicjuj dysk.
Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego
Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego.
Rysunek 6. Ekran ostrzeżenia – inicjowanie dysku twardego

11. Aktualizowanie istniejącego systemu

Jeśli system zawiera instalację Fedory lub Red Hat Linuksa, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy zaktualizować tę instalację. Aby przeprowadzić aktualizację istniejącego systemu, wybierz go z listy i naciśnij Dalej.
Ekran aktualizacji
Ekran aktualizacji.
Rysunek 7. Ekran aktualizacji

12. Konfiguracja sieci

Narzędzie ustawień poprosi o podanie nazwy komputera i nazwy domeny w formacie nazwakomputera.nazwadomeny. Większość sieci posiada usługę DHCP (Protokół dynamicznej konfiguracji komputera), która automatycznie dostarcza podłączonym systemom nazwę domeny, pozostawiając użytkownikowi podanie nazwy komputera.
Jeśli nie posiadasz specyficznych wymagań co do dostosowania nazwy komputera i domeny, domyślne ustawienie localhost.localdomain jest dobrym wyborem dla większości użytkowników.
Setting the hostname
Setting the hostname
Rysunek 8. Setting the hostname

13. Wybór strefy czasowej

Set your time zone by selecting the city closest to your computer's physical location. Click on the map to zoom in to a particular geographical region of the world.
W tym momencie dostępne są dwa sposoby wybrania strefy czasowej:
 • Używając myszy naciśnij na interaktywnej mapie, aby wybrać określone miasto (reprezentowane przez żółtą kropkę). Pojawi się czerwony X wskazujący wybór.
 • Można także przewinąć listę na dole ekranu, by wybrać strefę czasową. Używając myszy naciśnij na położeniu, aby wyróżnić swój wybór.
Konfigurowanie strefy czasowej
Ekran konfiguracji strefy czasowej.
Rysunek 9. Konfigurowanie strefy czasowej

Naciśnij Dalej, aby kontynuować.

14. Ustaw hasło roota

Ustawienie konta i hasła roota jest jednym z najważniejszych kroków podczas instalacji. Konto roota jest podobne do konta administratora używanego na komputerach Microsoft Windows. Jest używane do instalowania pakietów RPM, aktualizowania ich oraz wykonywania większości zadań administracyjnych w systemie. Logowanie się jako roota daje całkowitą kontrolę nad systemem.
Hasło roota
Ustawianie hasła roota.
Rysunek 10. Hasło roota

Podaj hasło roota w polu Hasło roota. Fedora dla bezpieczeństwa wyświetla znaki jako gwiazdki. Podaj to samo hasło w polu Potwierdź, aby upewnić się, że jest poprawne. Kiedy ustawisz hasło roota, naciśnij Dalej, aby kontynuować.

15. Ustawienia partycjonowania dysku

Na tym ekranie można wybrać utworzenie domyślnego układu lub wybranie ręcznego partycjonowania za pomocą opcji Utwórz własny układ.
Pierwsze cztery opcje umożliwiają wykonanie automatycznej instalacji bez potrzeby samodzielnego partycjonowania dysków. Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby zrobić to samodzielnie, zalecane jest nie wybieranie własnego układu i pozwolenie programu instalacyjnemu na partycjonowanie.
Utwórz domyślny układ
Automatyczne partycjonowanie.
Rysunek 11. Utwórz domyślny układ

Utworzenie domyślnego układu umożliwia zachowanie pewnej kontroli nad tym, jakie dane zostaną usunięte (jeśli w ogóle) z systemu. Opcje to:
 • Użyj cały dysk — wybierz tę opcję, aby usunąć wszystkie partycje na dyskach twardych (w tym partycji utworzonych przez inne systemy operacyjne, takie jak partycje VFAT lub NTFS Windows).

  Ostrzeżenie

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie dane na wybranych dyskach twardych zostaną usunięte przez program instalacyjny. Nie wybieraj tej opcji, jeśli na dyskach twardych, na których instalujesz Fedorę znajdują się ważne informacje.
 • Zastąp istniejący system linuksowy — wybierz tę opcję, aby usunąć tylko partycje linuksowe (partycje utworzone przez poprzednie instalacje Linuksa). Inne partycje, które możesz posiadać na dyskach twardych (takie jak partycje VFAT lub FAT32) nie zostaną usunięte.
 • Zmniejsz istniejący system — wybierz tę opcję, aby ręcznie zmienić rozmiar istniejących danych i partycji i zainstalować domyślny układ Fedory w uwolnionej przestrzeni.

  Ostrzeżenie

  Jeśli zmniejszysz partycje, na których są zainstalowane inne systemy operacyjne, można utracić możliwość ich używania. Mimo, że ta opcja partycjonowania nie usuwa danych, systemy operacyjne zwykle wymagają trochę wolnego miejsca na swoich partycjach. Zanim zmienisz rozmiar partycji, na której znajduje się system operacyjny, którego będziesz chciał jeszcze używać, dowiedz się jak dużo wolnego miejsca musisz zostawić.
 • Użyj wolne miejsce — wybierz tę opcję, aby zachować obecne dane i partycje, przyjmując, że masz wystarczająco wolnego miejsca na dyskach twardych.
Używając myszy, wybierz dyski pamięci masowej, na których chcesz zainstalować Fedorę. Jeśli posiadasz dwa lub więcej dysków, możesz wybrać, który powinien zawierać tę instalację, Niewybrane dyski i dane na nich nie zostaną naruszone.
Naciśnij Dalej kiedy wybierzesz, aby kontynuować.

16. Zapisz zmiany na dysku

Instalator poprosi o potwierdzenie wybranych opcji partycjonowania. Naciśnij Zapisz zmiany na dysku, aby umożliwić instalatorowi spartycjonowanie dysku twardego i zainstalowanie Fedory.
Zapisywanie konfiguracji pamięci masowej na dysku
Pole dialogowe Zapisywanie konfiguracji pamięci masowej na dysku umożliwia wybranie Zapisz zmiany na dysku lub Wstecz.
Rysunek 12. Zapisywanie konfiguracji pamięci masowej na dysku

Jeśli jesteś pewny, że chcesz kontynuować, naciśnij Zapisz zmiany na dysku.

Ostatnia szansa na bezpieczne anulowanie

Do tej chwili w procesie instalacji instalator nie wprowadził żadnych ostatecznych zmian na komputerze. Kiedy naciśniesz Zapisz zmiany na dysku, instalator przydzieli przestrzeń na dysku twardym i rozpocznie przenoszenie Fedory w to miejsce. W zależności od wybranych opcji partycjonowania ten proces może zawierać usuwanie danych już istniejących na komputerze.
Aby jeszcze raz przejrzeć dokonane dotychczas wybory, naciśnij Wstecz. Aby całkowicie anulować instalację, wyłącz komputer. Aby wyłączyć większość komputerów na tym etapie, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund.
Po naciśnięciu Zapisz zmiany na dysku, pozwól procesowi instalacji się zakończyć. Jeśli ten proces zostanie zakłócony (na przykład przez wyłączenie lub ponowne uruchomienie komputera, albo przez przerwę w zasilaniu), prawdopodobnie nie będzie można używać komputera, dopóki nie uruchomi się go ponownie i zakończy proces instalacji Fedory lub zainstaluje inny system operacyjny.

17. Konfiguracja programu startowego

Some partitioning options cause the boot loader configuration screen to appear. If you do not see this screen, skip to Sekcja 18, „Package Group Selection”.
GRUB, który jest domyślnie instalowany, jest programem startowym o bardzo dużych możliwościach. GRUB może wczytywać wiele wolnych systemów operacyjnych, a także systemy własnościowe za pomocą techniki "chain-loading" (mechanizm wczytywania nieobsługiwanych systemów operacyjnych, takich jak DOS lub Windows, przez wczytywanie innego programu startowego).
Konfiguracja programu startowego
Skonfiguruj, jak chciałbyś uruchamiać system.
Rysunek 13. Konfiguracja programu startowego

If there are no other operating systems on your computer, or you are completely removing any other operating systems the installation program will install GRUB as your boot loader without any intervention. In that case you may continue on to Sekcja 18, „Package Group Selection”.
Jeśli posiadasz już zainstalowane inne systemy operacyjne, Fedora spróbuje je automatycznie wykryć i skonfigurować GRUB-a, aby je uruchamiał. Można ręcznie skonfigurować dodatkowe systemy operacyjne, jeśli GRUB ich nie wykryje.
Aby dodać, usunąć lub zmienić ustawienia wykrytego systemu operacyjnego, użyj podanych opcji.
Dodaj
Wybierz Dodaj, aby dołączyć dodatkowy system operacyjny w GRUB-ie.
Wybierz partycję dysku zawierającą startowy system operacyjny z listy i podaj etykietę wpisu. GRUB wyświetla tę etykietę w swoim menu startowym.
Edit
Aby zmienić wpis w menu startowym GRUB-a, wybierz wpis, a następnie Edytuj.
Delete
Aby usunąć wpis z menu startowego GRUB-a, wybierz wpis, a następnie Usuń.
Wybierz Domyślnie obok preferowanej partycji startowej, aby wybrać domyślnie uruchamiany system operacyjny. Nie można przejść dalej w instalacji, jeśli nie zostanie wybrany domyślny obraz startowy.

18. Package Group Selection

Jeśli instalujesz z obrazu Live Fedory, nie możesz wybrać pakietów. Ta metoda instalacji przenosi kopię obrazu Live zamiast instalować pakiety z repozytorium. Aby zmienić wybór pakietów zakończ instalację, a następnie użyj aplikacji Dodaj/usuń oprogramowanie, aby wprowadzić żądane zmiany.
If you are installing Fedora from a DVD or set of six CDs, refer to Dodatek A, Package Group Selection for details of package selection.

19. Instalowanie pakietów

At this point there is nothing left for you to do until all the packages have been installed. How quickly this happens depends on the number of packages you have selected and your computer's speed.
Po zakończeniu instalacji wybierz Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Fedora wysunie wszystkie włożone płyty przed wyłączeniem komputera.

20. Narzędzie pierwszego uruchomienia

Narzędzie pierwszego uruchomienia jest uruchamiane za pierwszym razem, kiedy włączysz nowy system Fedora. Użyj Narzędzia pierwszego uruchomienia, aby skonfigurować system do użycia przed zalogowaniem się.
Firstboot welcome screen
Firstboot welcome screen
Rysunek 14. Firstboot welcome screen

Naciśnij Dalej, aby uruchomić aplikację Pierwsze uruchomienie.

21. Umowa licencyjna

This screen displays the overall licensing terms for Fedora. Each software package in Fedora is covered by its own license. All licensing guidelines for Fedora are located at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Licenses.
Firstboot license screen
Firstboot license screen
Rysunek 15. Firstboot license screen

Jeśli zgadzasz się z warunkami licencji, wybierz Dalej.

22. Użytkownik systemowy

Utwórz na tym ekranie konto użytkownika dla siebie. Zawsze używaj tego konta, aby zalogować się do systemu Fedora, zamiast używać konta roota.
Firstboot create user screen
Firstboot create user screen
Rysunek 16. Firstboot create user screen

23. Data i czas

If your system does not have Internet access or a network time server, manually set the date and time for your system on this screen. Otherwise, use NTP (Network Time Protocol) servers to maintain the accuracy of the clock. NTP provides time synchronization service to computers on the same network. The Internet contains many computers that offer public NTP services.
Firstboot date and time screen
Firstboot date and time screen
Rysunek 17. Firstboot date and time screen

24. Profil sprzętu

Firstboot displays a screen that allows you to submit your hardware information anonymously to the Fedora Project. Developers use these hardware details to guide further support efforts. You can read more about this project and its development at http://smolts.org/.
Firstboot hardware profile screen
Firstboot hardware profile screen
Rysunek 18. Firstboot hardware profile screen

Aby dołączyć do tej ważnej pracy, wybierz Wyślij profil. Jeśli nie wybierzesz wysłania żadnych danych profilu, nie zmieniaj domyślnego wyboru. Wybierz Zakończ, aby przejść do ekranu logowania.

25. Instalacja została zakończona

Fedora jest teraz zainstalowana na komputerze. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które utworzyłeś podczas procesu instalacji.
To learn more about Fedora, visit the Fedora Project website at http://fedoraproject.org/. If you need help installing or using Fedora, visit http://fedoraproject.org/en/get-help.

26. Opinie są mile widziane

Jeśli użytkownik odnalazł błąd typograficzny w tym podręczniku lub ma pomysł, jak go ulepszyć, powinien się z nami skontaktować. Prosimy wysłać raport w Bugzilli: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ w produkcie Fedora Documentation.
Wysyłając raport błędu proszę upewnić się, że wspomniano identyfikator podręcznika: installation-quick-start-guide
Jeśli użytkownik ma sugestie, jak ulepszyć dokumentację, prosimy aby postarał się być jak najbardziej szczegółowy opisując swój pomysł. Jeśli odnaleziono błąd, prosimy dołączyć numer sekcji i pobliską cześć tekstu, aby można było go łatwo odnaleźć.

A. Package Group Selection

Tylko płyta DVD lub zestaw sześciu płyt CD

Ten ekran nie zostanie wyświetlony podczas instalowania Fedory z Live CD.
Pojawi się ekran Domyślnie instalowane pakiety oraz szczegóły domyślnego zestawu pakietów dla instalacji Fedory.
Package Group Selection
Wybierz, które grupy pakietów chcesz zainstalować.
Rysunek A.1. Package Group Selection

Domyślnie proces instalacji Fedory wczytuje wybór oprogramowania, który jest odpowiedni dla systemu biurowego. Aby dołączyć lub usunąć oprogramowanie do częstych zdań, wybierz odpowiednie elementy z listy:
Biuro i praca biurowa
Ta opcja dostarcza pakiet biurowy OpenOffice.org, aplikację zarządzania projektami Planner, narzędzia graficzne, takie jak GIMP oraz aplikacje multimedialne.
Rozwój oprogramowania
Ta opcja dostarcza narzędzia niezbędne do kompilowania oprogramowania w systemie Fedora.
Serwer WWW
Ta opcja dostarcza serwer WWW Apache.
Aby dostosować zestaw oprogramowania, wybierz opcję Dostosuj teraz na ekranie. Naciśnięcie Dalej przeniesie na ekran Wybór grup pakietów.

A.1. Dostosowywanie wyboru oprogramowania

Szczegóły grupy pakietów
Wybierz dodanie lub usunięcie opcjonalnych pakietów z tej grupy.
Rysunek A.2. Szczegóły grupy pakietów

Fedora divides the included software into package groups. For ease of use, the package selection screen displays these groups as categories.
Można wybrać grupy pakietów które grupują razem składniki spełniające podobne funkcje (na przykład System X Window i Edytory), poszczególne pakiety lub połączenie tych dwóch.
Kiedy wybierzesz żądane pakiety, wybierz Dalej, aby kontynuować. Fedora sprawdzi wybór i automatycznie doda wszystkie dodatkowe pakiety wymagane, aby używać wybranego oprogramowania. Kiedy skończysz wybieranie pakietów, naciśnij Zamknij, aby zapisać wybór pakietów opcjonalnych i wrócić do głównego ekranu wyboru pakietów.

B. Historia wersji

Historia zmian
Zmiana 0.1Tue Jul 14 2009Rüdiger Landmann
Początkowa wersja z sekcjami skopiowanymi z Przewodnika po instalacji Fedory 11 i Readme obrazów Live